Kategorier
Kød på slægten

Marensvej 7 Ingstrup

Workshop 26. november 2019

Finde en ejendom Marensvej 7 Grønhøj Ingstrup (Ejendommen er en tilfældig valgt ejendom, hvor jeg ved at familien Mathiasen har boet)

Jeg ønsker at finde ud af hvilken matrikel ejendommen har. Et af de gode link er på OIS.dk

Søge på OIS.dk https://www.ois.dk/

Søg på Marensvej 7, oplysninger

På kommune

– Jammerbugt kommune.

Vejnavn – Marensvej

Jeg kan se at den har matrikel

Søge på sted på OIS

 

16ak Kettrupgaard ejerlav

med yderligere oplysninger

 

 

 

Matrikel 16ak Kettrupgaard ejerlav

Matrikelkort Kettrupgaard ejerlav fra OIS.dk

fremkommer når man trykker på kort og skærmkort.

er klippet og gemt med Lightshot

Finde flere oplysninger om ejendommen

Gå ind på sa.dk https://www.sa.dk/da/

Opslag fra forsiden til Arkivalieronline – se mere

 

– mere

 

 

Søg ejendomme under Arkivalieronline

– derefter ejendomme

– og vælg Digitaliserede tingbøger

https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/

 

 

Lav opslag i Digitaliserede tingbøger.
Søg på Nordjyllands amt og Kettrupgaard ejerlav

Tryk på indskannede tingbøger 1927-2000

Det er kun nødvendigt at trykke på Nordjyllands amt og ejerlav skriv Kettrupgaard

 

 

Vælg Nordjyllands amt og under ejerlav Kettrupgaard. Ved bog 2

Ved opslag 2 kan jeg se at det dækker fra matrikel 9 til 16

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=50990#50990,11184921 kan vi se at det dækker matrikel 9ba- til 16l

Så det må være i den bog vi skal kikke.

 

 

Matriklen var i bogen jeg skulle bare lede efter den. På opslag 700 findes

Diditaliseret tingbøg matrikel 16 a

 

oplysninger om ejendommens beboere https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=50990#50990,11185620

Skøde den 7. november 1972 fra Thomine Mathiasen til Niels Mathiasen. Med flere oplysninger.

Vi kan gå til en tidligere kilde for at se efter ejendommen.

Gå til https://www.sa.dk/da/ tryk på se mere https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/ tryk på Ejendomme

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/12

Hvetbo herred realregister

Tryk på Realregister, Skøde- og panteprotokoller https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/9

Søg på Arkiv : Hvetbo Herred herredsfoged

Og Realregister 1845-1955 på +

Realregister Hvetbo 1845-1940

Vi skal ind i Ingstrup sogn fra 1890 til 1905. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29248#29248,3267557

 

På opslag 1

Oversigt over ejerlav i Ingstrup realregister 1890-1950

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29248#29248,3267557

kan jeg se en

oversigt over ejerlavene i Ingstrup sogn. Og Kettrupgaard skulle ligge under folie 243 og derefter.

 

Jeg finder matrikel 16a

Matrikel 16 Kettrupgaard ejerlav – Grønhøj

på folie 259 opslag 263 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29248#29248,3267819

Og jeg tror det er denne ejendom da den sidste ejer er Christian Mathiasen og det er også ham jeg har fået at vide skulle bo der tidligt.

Jeg vil prøve at finde skødeprotokollen fra 24/3 1922 i bog 20. Den findes under realregistre,

Skøde og panteprotokol Kær-Hvetbo herred

skøde og panteprotokoller hvor vi før fandt link til Realregister

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/9

søg under Kær- Hvetbo herredsfoged se under Skøde og panteprotokol (1694-1927)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=87939#87939,14209914 hvor bog 20 1920-1922

Skøder i bog 20 Kær-Hvetbo herred 24-3-1922

er nævnt

og oplysningerne viser skødet fra Kristen Jensen Larsen af Grønhøj til Kristian Mathiasen ejendom 16c

Der kan man læse oplysninger om skødet

Andre oplysninger om ejendommen og huset.

Danmark set fra luften

http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=20&lat=57.32343454026094&lng=9.663456232337106

Man skal registrere sig ved Det Kongelige Bibliotek

Billede på huset-ejendommen 16ak Marensvej 7

Og derefter søge på det sted man vil se. Jeg søgte på Jylland og derefter zoomede ind.

Til Marensvej 7 matrikel 16ak

Noget at arbejde med.

Andre muligheder:

Skråfoto Marensvej 7, 9480

Skraafoto Marensvej 7, Ingstrup med omliggende sommerhuse

Løkken https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027929&lat=56.1277927

 

 

Historiske kort på nettet

Matrikelkort 1812-1861 Kettrupgaard ejerlav hvor også matrikel 16 er på

https://hkpn.gst.dk/

Hvor vi kan søge kort for mange perioder.

samme side kan man finde matrikler fra 1812-1861

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o1k_oekort&id=4016&elav=0570554

Gamle kort

https://www.bolius.dk/find-gamle-luftfotos-af-dit-hjem-saadan-26184

på siden kan du finde gode links til spændende sider

Marensvej 7 på Krak 1954 og nu

Marensvej 1954 og nu

https://map.krak.dk/?c=57.323554,9.663932&z=19&l=historic&q=%22Marensvej,%207,%20LØKKEN%22;200426277;geo&som=0

Mulighederne er mange for at finde gode oplysninger om det sted vi bor og det sted vores slægt har boet

Vælg under hybrid hvilket kort du ønsker at se – kan vælge kort for 1954 og 2018

———————————————————–

Et spørgsmål fra Workshop var om man kunne finde oplysninger om ejendomme tidligere.

En ide kan være at søge på Brandtaksationsdirektoratets sider om oplysninger i tidligere tid

https://www.sa.dk/da/ Arkivalieronline

Ejendomme under se mere: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/12 

Brandforsikring søg gamle oplysninger

 

Brandforsikring: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/8

Søg på arkiv: Hjørring Amts Branddirektorat

Hjørring amts branddirektorat

Hvor der kan søges på de forskellige herreder fra omkring 1800 til 1872

Jeg prøver at søge på Hvetbo herred: 1800-1856 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186905#186905,31687688

 

Og kan se, at der på opslag 3 er link til er en oversigt over Aaby og Alstrup sogns ejendomme

Ved opslag 12 er der en oversigt over Ingstrup:

Hvetbo herred branddirektorat opslag 12

 

F.eks. Ingstrup sogn Brødslev Christen Sørensen sognefoged pagina 174.

 

Den findes på opslag 90

uddrag af opslag 90 oplysninger om Christen Sørensens ejendom

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186905#186905,31687775

Hvor der er oversigt over nogle ejendomme i Ingstrup med matrikel med mere

 

Jeg håber vejledningen kan være en hjælp til at finde oplysninger om slægtens ejendomme.

Med venlig hilsen

Gerda Jensen

 

Af Gerda Jensen

Jeg kan godt lide og lave slægtsforskning. Desuden laver jeg gerne hjemmeside.
På facebook er der en rigtig hyggelig gruppe, "slægter fra Vendsyssel" hvor man deler mange fine oplysninger med hinanden. Og desuden kan du se indlæg fra gruppen på http://www.logy.dk/facebook/ Venlig hilsen Gerda Jensen