Kategorier
Kød på slægten

Faderskabssager

Hvor findes faderskabssagerne – lidt information om denne del af slægtsforskningen

Kategorier
Kød på slægten

Lægdsrulle – klassifikation

Ved lægdsrullerne står der mange forkortelser som man skal kunne oversætte koderne med:

Klassifikationskoder og tjenstdygtighedskoder fra 1855 – 1947