Kategorier
Kød på slægten

Specielle link til hjemmesider

Dejligt når man finder noget der kan bruges på nettet.

Ved en henvendelse til Rigsarkivet fik jeg en del fine link. Måske andre kunne få glæde af disse link, der gælder for næringsbeviser, told og skat i ældre tid. Og meget andet

Rigsarkivet har efterhånden scannet så mange fine ting ind. Det er et spørgsmål om at bruge link og kunne finde dem:

Næringsbevilling Hvetbo herred Næringsbeviser til eks. købmandshandel kan findes i den lokale retskreds´ næringsprotokol – Her Hvetbo Herred:

Forskellige link Hjørring amt Bevillinger til handel fra kysten kan også være udstedt via amtet – Her Hjørring Amt, hvor de evt. kan findes blandt journalsagerne via amtets journaler og registre

Da der af handel blev opkrævet told- og forbrugsafgifter, er Toldvæsenets arkiver også et oplagt sted at søge på flere niveauer, idet toldvæsenet også varetog opgaver vedrørende registrering af skibe og mønstrede besætninger. På lokalt niveau gælder det Hjørring Toldkammers arkiv:

Toldkammer

Her kan bl.a. skudehandelen bl.a. tænkes omtalt i toldkammerets årsberetninger. På landelsniveau findes der også årsberetninger og andre arkivalier vedr. handel i Overtoldinspektoratet for Jyllands arkiv:

Overtolddirektoratet

Indenrigsministeriet 
På centralt niveau findes sager vedrørende loven om næringsfrihed og næringsvæsen i øvrigt i Indenrigsministeriets arkiv

På centralt niveau kan du også finde årsberetninger og andre arkivalier i Generaltolddirektoratet og Finansministeriets arkiver:

andre link

 

Af Gerda Jensen

Jeg kan godt lide og lave slægtsforskning. Desuden laver jeg gerne hjemmeside.
På facebook er der en rigtig hyggelig gruppe, "slægter fra Vendsyssel" hvor man deler mange fine oplysninger med hinanden. Og desuden kan du se indlæg fra gruppen på http://www.logy.dk/facebook/ Venlig hilsen Gerda Jensen