Kategorier
Kød på slægten

Specielle link til hjemmesider

Dejligt når man finder noget der kan bruges på nettet.

Ved en henvendelse til Rigsarkivet fik jeg en del fine link. Måske andre kunne få glæde af disse link, der gælder for næringsbeviser, told og skat i ældre tid. Og meget andet

Rigsarkivet har efterhånden scannet så mange fine ting ind. Det er et spørgsmål om at bruge link og kunne finde dem:

Næringsbevilling Hvetbo herred Næringsbeviser til eks. købmandshandel kan findes i den lokale retskreds´ næringsprotokol – Her Hvetbo Herred:

Forskellige link Hjørring amt Bevillinger til handel fra kysten kan også være udstedt via amtet – Her Hjørring Amt, hvor de evt. kan findes blandt journalsagerne via amtets journaler og registre

Da der af handel blev opkrævet told- og forbrugsafgifter, er Toldvæsenets arkiver også et oplagt sted at søge på flere niveauer, idet toldvæsenet også varetog opgaver vedrørende registrering af skibe og mønstrede besætninger. På lokalt niveau gælder det Hjørring Toldkammers arkiv:

Toldkammer

Her kan bl.a. skudehandelen bl.a. tænkes omtalt i toldkammerets årsberetninger. På landelsniveau findes der også årsberetninger og andre arkivalier vedr. handel i Overtoldinspektoratet for Jyllands arkiv:

Overtolddirektoratet

Indenrigsministeriet 
På centralt niveau findes sager vedrørende loven om næringsfrihed og næringsvæsen i øvrigt i Indenrigsministeriets arkiv

På centralt niveau kan du også finde årsberetninger og andre arkivalier i Generaltolddirektoratet og Finansministeriets arkiver:

andre link

 

Kategorier
Kød på slægten

Lidt flere link til forskning

Også ved retsbetjente kan man finde mange gode oplysninger.

For at komme til dem skal du gå ind på sa.dk og videre til Retsvæsen

Retsbetjente indtil 1919 Der kan man søge på amt og arkiv

Hjørring kriminalret Det kan være en god ide og gå ind på oversigten over De Nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973 så man kan se, hvor hver enkelt sogn hører under retsligt

Jeg er gået ind i Hjørring amt, hvor der er rigtig mange muligheder for søgning. Vennebjerg Herredsfoged Sagliste til justits-, ekstrarets- og politiprotokoller. På første side er der indholdsfortegnelse, så man kan se hvad bogen indeholder

Hjørring politi Med rigtig mange fine link til

  1.  Alimentationsjournal
  2. De Nørrejyske rets- og politikredse
  3. Fortegnelse over borgerskaber
  4. Lægsrulle
  5. Næringsprotokol
  6. Oversigt over forhandlere af gift
  7. Rapportbog
  8. Tyendeprotokol

Frederikshavn politi Under Frederikshavn politi er der lidt andre link: til strafferegister 1816-1934

Jeg vil ønske dig rigtig god søgelyst i de fine arkivalier, og håber du finder en masse gode oplysninger.

Mange hilsener Gerda Jensen

 

 

 

Kategorier
Kød på slægten

Links til en bedre forskning

På arkivalieronline kommer der hele tiden nye indscanninger. Jeg synes det er dejligt og kunne bruge de nye oplysninger. Og vil prøve og lave link til nogen af dem.

Startsiden er altid sa.dk og ved de første link går jeg til Arkivalier online

Derfra til se mere og til Lokaladministration

Under Lokaladministration har vi mange muligheder, efter hvad vi lige er interesseret i at studere. Jeg bruger meget Amter og Len , da jeg der kan finde f. eks. alimentationsprotokoller og navneregister til faderskabssager.

F. Eks. under Hjørring. Sagerne er ordnet kronologisk, med år, sagsnummer og oplysninger om sagen. Se mere under emnet, født udenfor ægteskab Alimentationsprotokol 1868-1935

Find oplysninger på journalnummer på faderskabssag ved at søge på faderens navn og årets for barnets fødsel Navneregister til faderskabssag

Skal du gå videre og finde oplysninger på Landsarkivet, skal du bestille arkivalierne på Daisy.  Oversigt over faderskabssager  

Af nye link er der Designationer over udleverede kongelige bevillinger hvor man kan finde oplysninger om kongelige bevillinger til at sidde i uskiftet bo, Skilsmisse, tilladelse til ægteskab fra 1812-1869, med de ældste nederst i rækken.

Vil du gerne kunne finde en sag i amtets gemmer, kan du se hvordan det er opbygget i Hjørring amt, tror det er noget lignende i andre amter.

Oversigt over journalgrupper i Hjørring amt

Det kan være spændende og finde oplysninger om vores slægt, og få noget “kød”

Rigtig god søgelyst og arbejdslyst