Kategorier
Kød på slægten

Find et sted i Ingstrup

Jeg vil gerne have fundet ud af, hvor mange personer i Ingstrup har boet.

huset som min bedstefar byggede

Det kan man gøre på flere måder:

Først finde hvilket matrikel de boede på: Min bedstefar boede Hovedgaden 27 i Ingstrup.

OIS min genvej til ejendomsdata

hvor jeg søger på Jammerbugt kommune, Hovedgaden, Ingstrup Løkken. Hovedgaden 27  har matrikel Brødslev 7h

på OIS kan du også søge på matrikel og ejerlav

Men det er jo mange år siden, helt tilbage til 1914, så vidt jeg ved.

Derfor går jeg ind i Realregister for Hvetbo Realregister under Ejendomme

søg under Hvetbo herredsfoged Realregister 1845-1955

Ingstrup sogn med navneregister jeg vil søge under Knudsen Johan

opslag 42 viser nederst Johan Knudsen og han findes under matrikel 7 h

Nu vil jeg gerne finde skødet, hvor han er med.

Realregister for Ingstrup- foran med oversigt

Jeg kan se i oversigten at Brødslev ejerlav som matriklen hører under er fra folie 123-200. Så det er søgearbejde.

Brødslev matrikel 7 på denne matrikel vil jeg kunne se om også matrikel 7h er nævnt. Og kan se at den er nævnt til og befinde sig på page 420

Matrikel 7 h og hvem der har ejet den Min bedstefar købte grunden 10. juni 1914 og solgte den igen 4. juli 1917

Det skyldes han blev indkaldt som soldat til tjeneste i Viborg og boede der indtil 1923 hvor han og familien flyttede til Vrå

Kategorier
Kød på slægten

Lægdsruller

Lægdsrullerne, hvordan de bruges

Se video her Lægdsruller Johan Knudsen 1907-1923

Mange flere oplysninger som du kan bruge under Arkivalieronline Lægdsruller med mange forklaringer

I lægdsrullerne får man mange oplysninger om mændene og deres forældre. Jeg vil prøve og lave et lille indlæg om, hvor du finder dine slægtninge, og hvordan du finder dem.

Min farfar Johan Marius Knudsen var født i Ingstrup 7. oktober 1889. Ingstrup kirkebog AO 8 1887-1891 Hans forældre er Niels Andreas Knudsen og hustru Ane Marie Eriksen på Brødslev hede.

På hjælpesiden med sognefortegnelserne kan du søge (ctrl + f) efter Ingstrup og se at sognet er på side 89 og ved ekstra tryk kan du se  Ingstrup:

1789-1793 3. jy. dist. Ålborghus a. 20

1794-1850 3. jy. dist. Hjørring a. 62 1851-1861 5. u. dist. Hjørring a. 62

1862-1913 5. u. kreds 524 1914- 5. u. kreds 524.

hjælpesiden kan du se, at han skulle være 17/18 år ved sessionen,altså 1907 i Ingstrup

Følg min bedstefar Johan Knudsen i lægdsrullerne fra Ingstrup til Vrå

Et af de første opslag skal man gøre Lægdsruller på arkivalieronline

Lægdsrulle 1907 5 distrikt lægd 524(Ingstrup) opslag 240 E nr 9, Johan Marinus Knudsen søn af husmand Niels Andreas Knudsen, født 7,10,1889
anmærkning: 421 H 513 5. Distr. Rulle 1907 lægd 524 AO240

lægdsrulle 1910 (H) 421 (Ålborg Købstad) lægd og nr 513 (opslag 308)
Johan Marinus Knudsen fader hmd Niels Andreas K, født i Ingstrup 7,10,1889 afdeling 30- batteri mødt 25,4 1911.
Vedtegninger fra 5 – 524 -E 9. 1911 : 164½ skomager K I 2, 1221 B Lægdsrulle 1910, yderligere oplysninger kom til 440-J – 27

årstal for lægdsruller hvor jeg kan se at J står for 1911,

For at finde lægd 440  går jeg ind i lægdsnumre oversigt og kan se at det er Hammer – Ålborg der har nummer 440. Husk at man kan søge nummer ved og bruge ctrl + f og søg 440

Nu kan jeg søge Lægdsrulle 5. kreds 1911 tilgang lægd 440, står mellem 332 og 467 (numrene står yderst til højre under 1911 tilgangsrulle) Lægdsrulle 5. kreds 1911 (J) lægd 440

Lægdsrulle 440(Hammer- Aalborg) 1911 (H) lb. nr. 27 30. batteri Johan Marinus Knudsen fra 5 -421-H- 513
UA 1911. mødt 25,4,1911 afmeldt 8,10,1911
til 5 – 524 – K (1912) – 28 Hammer 440 lb 27 1911

Lægdsrulle 1912 (K) lægd 524 (Ingstrup) lb. nr. 28, opslag 330
Johan Marinus Knudsen
vedtegninger: fra 5 – 440 – J (1911) – 27 . U. A. 1911
til 161 – O – 219 Ingstrup 1912 lægd 524

Lægdsrulle O (1916) lægd 161(Viborg købstad), lb. nr. 219
Johan Marinus Knudsen, 30 batt. mødt 25-4- til 8-10-1911
Mødt 2-8-1914 til 19-5-1915
Mødt 16-1 til 3-4- 1916
Anmærkning: kom fra 5 – 524 – K- 28. U A 1911
til 516 – V – 54 Viborg lægd 161 1916

Lægdsrulle 1923 (V) lægd 516 (Vrå sogn) lb nr 54. Johan Marinus Knudsen

lægdsrulle 1923 lægd 516 lb nr. 54

Han får afsked 1931