Kategorier
Kød på slægten

Fæsteprotokoller, hvordan

Fæstet mellem ejeren af ejendommen og fæsteren, findes i dokumenter på vore arkiver og er tilgængelige, for videre forskning