Matriklen 1844

Lidt sjov forskning findes i de gamle matrikler. Børglum Herredsfoged matr. 1844

Hvor man kan se, hvem der har ejet jorden som bønderne dyrkede. Det var ikke ret meget den enkelte bonde selv ejede, de allerfleste havde deres jord som fæste. Det vil sige de skulle give et vist beløb eller naturalie for at bruge jorden.
Jeg har fundet en beskrivelse af matriklen 1844 i Børglum Herreds gods, Vrensted by matrikel, Laurits Skræm

hvor min tiptipoldefar Laurits Skræm er nævnt. Han var skolelærer og kirkesanger i Vrensted fra ca. 1820 til omkring 1850. Gamle ord og deres betydning