Født uden for ægteskab 2

Når man har fundet et barn født uden for ægteskab kan det være rart og finde yderligere oplysninger om barn, moder og udlagt fader.

Jeg har fundet en sag i Aliminiationsprotokollen som jeg vil prøve og belyse. Det er om Sara Kristine Christensens barn Gjertrud Christiane Larsen født 1869. Faderen er udlagt smedesvend Lars Christian Larsen Lerbæk. aliminiationsprotokol 1870 Hjørring amt

som man kan se af denne side har sagen 2/7 70 Erichsen  nr. AL 107-70 moderen Sara Christine Christensen og udlagt fader smedesvend Lars Christian Larsen fra Lerbæk

  1. Om Sara Christine Christensen
  2. Om Lars Christian Larsen

 

Født uden for ægteskab

I gammel tid havde man et begreb om uægte børn og slegfredbørn. Det er børn, der er født udenfor ægteskab. Noget der er sket til alle tider.

Vi kan se lidt på, hvordan dokumentationen er for disse børn og deres forældre.

I Ingstrup har jeg fundet et barn født Peder Christian Olesen. Ingstrup kirkebog 1859-1886 AO30

Ingstrup kirkebog født den 22 februar 1869 og døbt den 30 maj 1869, Peder Christian Olesen, forældre ugifte Maren Kirstine Olesdatter hos faderen husmand Ole Knudsen, udlagt fader matros Laurits Severin Christensen Halden hun var 31 år.

Det er meget muligt, at der findes en faderskabssag, da Peder Christian Olsen er født udenfor ægteskab. Jeg vil finde ud af det, og går ind i Arkivalier online. https://www.sa.dk/  For at finde oplysninger om en faderskabssag, skal jeg i Lokaladministrationen. Hvor nr. 3 post er Amter og Len , hvor jeg skal søge Hjørring amt, Alimentationsjournal (1868-1959) (søgningen er ændret og er nu lagt op i alfabetisk rækkefølge.)

Maren Kirstine Olesdatter har født barnet i Ingstrup, Hjørring amt og derfor skal jeg søge – Hjørring amt, 1870-1874 AO52

Det er et “slavearbejde” d.v.s. gennemkik efter oplysninger, idet de er skrevet ind i datoorden.

De oplysninger jeg finder i dette dokument er AL 99-70 Maren Kirstine Olesdatter af Trudslev ctr. sømand Laurits Severin Christensen. desuden selve sagsgangen.

Laurits Severin Christensen er født 17,12,1847 i Fattighuset Halden, som søn af ugifte Maren Christensdatter og udlagt fader Severin Christensen.

Maren Kirstine Olesdatter er født 11.3.1837 i Ingstrup datter af husmand Ole Knudsen og hustru Birthe Nielsdatter. Hun døde 1919 hos sønnen  arbejdsmand Peder Christian Olesen, Ingstrup by. Enke efter møller Jens Madsen, Brødslev mølle død 1894

Begynd forskning

Min familie 1959

Har du lyst til og vide hvor du kommer fra – hvad er dine rødder

  • Begynd med dig selv – hvor er du født og hvornår
  • Oplysninger om dine forældre – hvor er de født og hvornår.
  • Har du stadig dine forældre – aftal med dem at du gerne vil høre noget om deres liv – tag gerne telefonen med og optag historien.
  • Saml billeder som har relation til din familie – og husk og få skrevet navn bagpå med blyant – gerne krydret med en historie.
  • Du kan få de officielle oplysninger på din familie på www.sa.dk hvor der er kirkebøger, der er scannet helt op til ca. 1960 og fra kirkebogens start
  • Saml andre oplysninger om din familie, og gem dem gerne til senere brug. Vigtigst er det og få gamle fortællinger af familiemedlemmer, der sidder inde med rigtig mange gode oplysninger. Der er unikke for hver person – og som har været med til og forme dem.
  • Start på forskning
  • Kom godt i gang med din forskning

GOD ARBEJDSLYST TIL ET GIVENDE OG SPÆNDENDE ARBEJDE

Find et sted i Ingstrup

Jeg vil gerne have fundet ud af, hvor mange personer i Ingstrup har boet.

huset som min bedstefar byggede

Det kan man gøre på flere måder:

Først finde hvilket matrikel de boede på: Min bedstefar boede Hovedgaden 27 i Ingstrup.

OIS min genvej til ejendomsdata

hvor jeg søger på Jammerbugt kommune, Hovedgaden, Ingstrup Løkken. Hovedgaden 27  har matrikel Brødslev 7h

på OIS kan du også søge på matrikel og ejerlav

Men det er jo mange år siden, helt tilbage til 1914, så vidt jeg ved.

Derfor går jeg ind i Realregister for Hvetbo Realregister under Ejendomme

søg under Hvetbo herredsfoged Realregister 1845-1955

Ingstrup sogn med navneregister jeg vil søge under Knudsen Johan

opslag 42 viser nederst Johan Knudsen og han findes under matrikel 7 h

Nu vil jeg gerne finde skødet, hvor han er med.

Realregister for Ingstrup- foran med oversigt

Jeg kan se i oversigten at Brødslev ejerlav som matriklen hører under er fra folie 123-200. Så det er søgearbejde.

Brødslev matrikel 7 på denne matrikel vil jeg kunne se om også matrikel 7h er nævnt. Og kan se at den er nævnt til og befinde sig på page 420

Matrikel 7 h og hvem der har ejet den Min bedstefar købte grunden 10. juni 1914 og solgte den igen 4. juli 1917

Det skyldes han blev indkaldt som soldat til tjeneste i Viborg og boede der indtil 1923 hvor han og familien flyttede til Vrå

Kilder i Legacy

Når man arbejder med Legacy og slægtsforskning er det vigtigt at man kan finde tilbage til hvor man kan finde kilderne til oplysninger.

Dette har Kurt lært mig og jeg synes det er rigtig godt og have de rigtige kilder

Kilder i Legacy

desuden er der lidt om andre opgaver i Legacy, som lægge billede ind ved fremstilling i kirken og indstille de rigtige oplysninger til kilder

Toftvad i Jerslev

Søge efter Jens Nielsen
I 1889 køber han Toftvad i Jerslev

Matrikel 29 i Jerslev by

Matrikel oversigt i Realregister Realregister oversigt
Toftvad har matr. 29 opslag 9 Jerslev by 1844- 1947 Børglum Herredsfoged II 594
Matrikel 29 på opslag 70 Adkomster til matrikel 29
Jerslev by 1873-1951 3. bog Børglum herredsfoged realregister opslag 80
Kik efter dok 11 juli 1889 nr. 986
Findes i Skøde og panteprotokol 1889 Skøde og panteprotokol 1889
Nr. 986
Og næste side Næste side med skøde nr. 986
Og til Anders Christian Bistrup Andersen 12,12,1918 nr. 4682
Skøde og panteprotokol 1918
Børglum herreds skøde og panteprotokol 1918- 1919 nr. 4682

 

Faderskabssager

Hvor findes faderskabssagerne – lidt information om denne del af slægtsforskningen