Marensvej 7 Ingstrup

Workshop 26. november 2019

Finde en ejendom Marensvej 7 Grønhøj Ingstrup (Ejendommen er en tilfældig valgt ejendom, hvor jeg ved at familien Mathiasen har boet)

Jeg ønsker at finde ud af hvilken matrikel ejendommen har. Et af de gode link er på OIS.dk

Søge på OIS.dk https://www.ois.dk/

Søg på Marensvej 7, oplysninger

På kommune

– Jammerbugt kommune.

Vejnavn – Marensvej

Jeg kan se at den har matrikel

Søge på sted på OIS

 

16ak Kettrupgaard ejerlav

med yderligere oplysninger

 

 

 

Matrikel 16ak Kettrupgaard ejerlav

Matrikelkort Kettrupgaard ejerlav fra OIS.dk

fremkommer når man trykker på kort og skærmkort.

er klippet og gemt med Lightshot

Finde flere oplysninger om ejendommen

Gå ind på sa.dk https://www.sa.dk/da/

Opslag fra forsiden til Arkivalieronline – se mere

 

– mere

 

 

Søg ejendomme under Arkivalieronline

– derefter ejendomme

– og vælg Digitaliserede tingbøger

https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/

 

 

Lav opslag i Digitaliserede tingbøger.
Søg på Nordjyllands amt og Kettrupgaard ejerlav

Tryk på indskannede tingbøger 1927-2000

Det er kun nødvendigt at trykke på Nordjyllands amt og ejerlav skriv Kettrupgaard

 

 

Vælg Nordjyllands amt og under ejerlav Kettrupgaard. Ved bog 2

Ved opslag 2 kan jeg se at det dækker fra matrikel 9 til 16

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=50990#50990,11184921 kan vi se at det dækker matrikel 9ba- til 16l

Så det må være i den bog vi skal kikke.

 

 

Matriklen var i bogen jeg skulle bare lede efter den. På opslag 700 findes

Diditaliseret tingbøg matrikel 16 a

 

oplysninger om ejendommens beboere https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=50990#50990,11185620

Skøde den 7. november 1972 fra Thomine Mathiasen til Niels Mathiasen. Med flere oplysninger.

Vi kan gå til en tidligere kilde for at se efter ejendommen.

Gå til https://www.sa.dk/da/ tryk på se mere https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/ tryk på Ejendomme

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/12

Hvetbo herred realregister

Tryk på Realregister, Skøde- og panteprotokoller https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/9

Søg på Arkiv : Hvetbo Herred herredsfoged

Og Realregister 1845-1955 på +

Realregister Hvetbo 1845-1940

Vi skal ind i Ingstrup sogn fra 1890 til 1905. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29248#29248,3267557

 

På opslag 1

Oversigt over ejerlav i Ingstrup realregister 1890-1950

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29248#29248,3267557

kan jeg se en

oversigt over ejerlavene i Ingstrup sogn. Og Kettrupgaard skulle ligge under folie 243 og derefter.

 

Jeg finder matrikel 16a

Matrikel 16 Kettrupgaard ejerlav – Grønhøj

på folie 259 opslag 263 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=29248#29248,3267819

Og jeg tror det er denne ejendom da den sidste ejer er Christian Mathiasen og det er også ham jeg har fået at vide skulle bo der tidligt.

Jeg vil prøve at finde skødeprotokollen fra 24/3 1922 i bog 20. Den findes under realregistre,

Skøde og panteprotokol Kær-Hvetbo herred

skøde og panteprotokoller hvor vi før fandt link til Realregister

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/9

søg under Kær- Hvetbo herredsfoged se under Skøde og panteprotokol (1694-1927)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=87939#87939,14209914 hvor bog 20 1920-1922

Skøder i bog 20 Kær-Hvetbo herred 24-3-1922

er nævnt

og oplysningerne viser skødet fra Kristen Jensen Larsen af Grønhøj til Kristian Mathiasen ejendom 16c

Der kan man læse oplysninger om skødet

Andre oplysninger om ejendommen og huset.

Danmark set fra luften

http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/#zoom=20&lat=57.32343454026094&lng=9.663456232337106

Man skal registrere sig ved Det Kongelige Bibliotek

Billede på huset-ejendommen 16ak Marensvej 7

Og derefter søge på det sted man vil se. Jeg søgte på Jylland og derefter zoomede ind.

Til Marensvej 7 matrikel 16ak

Noget at arbejde med.

Andre muligheder:

Skråfoto Marensvej 7, 9480

Skraafoto Marensvej 7, Ingstrup med omliggende sommerhuse

Løkken https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027929&lat=56.1277927

 

 

Historiske kort på nettet

Matrikelkort 1812-1861 Kettrupgaard ejerlav hvor også matrikel 16 er på

https://hkpn.gst.dk/

Hvor vi kan søge kort for mange perioder.

samme side kan man finde matrikler fra 1812-1861

https://hkpn.gst.dk/mapviewer.aspx?type=o1k_oekort&id=4016&elav=0570554

Gamle kort

https://www.bolius.dk/find-gamle-luftfotos-af-dit-hjem-saadan-26184

på siden kan du finde gode links til spændende sider

Marensvej 7 på Krak 1954 og nu

Marensvej 1954 og nu

https://map.krak.dk/?c=57.323554,9.663932&z=19&l=historic&q=%22Marensvej,%207,%20LØKKEN%22;200426277;geo&som=0

Mulighederne er mange for at finde gode oplysninger om det sted vi bor og det sted vores slægt har boet

Vælg under hybrid hvilket kort du ønsker at se – kan vælge kort for 1954 og 2018

———————————————————–

Et spørgsmål fra Workshop var om man kunne finde oplysninger om ejendomme tidligere.

En ide kan være at søge på Brandtaksationsdirektoratets sider om oplysninger i tidligere tid

https://www.sa.dk/da/ Arkivalieronline

Ejendomme under se mere: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/12 

Brandforsikring søg gamle oplysninger

 

Brandforsikring: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/8

Søg på arkiv: Hjørring Amts Branddirektorat

Hjørring amts branddirektorat

Hvor der kan søges på de forskellige herreder fra omkring 1800 til 1872

Jeg prøver at søge på Hvetbo herred: 1800-1856 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186905#186905,31687688

 

Og kan se, at der på opslag 3 er link til er en oversigt over Aaby og Alstrup sogns ejendomme

Ved opslag 12 er der en oversigt over Ingstrup:

Hvetbo herred branddirektorat opslag 12

 

F.eks. Ingstrup sogn Brødslev Christen Sørensen sognefoged pagina 174.

 

Den findes på opslag 90

uddrag af opslag 90 oplysninger om Christen Sørensens ejendom

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=186905#186905,31687775

Hvor der er oversigt over nogle ejendomme i Ingstrup med matrikel med mere

 

Jeg håber vejledningen kan være en hjælp til at finde oplysninger om slægtens ejendomme.

Med venlig hilsen

Gerda Jensen

 

Specielle link til hjemmesider

Dejligt når man finder noget der kan bruges på nettet.

Ved en henvendelse til Rigsarkivet fik jeg en del fine link. Måske andre kunne få glæde af disse link, der gælder for næringsbeviser, told og skat i ældre tid. Og meget andet

Rigsarkivet har efterhånden scannet så mange fine ting ind. Det er et spørgsmål om at bruge link og kunne finde dem:

Næringsbevilling Hvetbo herred Næringsbeviser til eks. købmandshandel kan findes i den lokale retskreds´ næringsprotokol – Her Hvetbo Herred:

Forskellige link Hjørring amt Bevillinger til handel fra kysten kan også være udstedt via amtet – Her Hjørring Amt, hvor de evt. kan findes blandt journalsagerne via amtets journaler og registre

Da der af handel blev opkrævet told- og forbrugsafgifter, er Toldvæsenets arkiver også et oplagt sted at søge på flere niveauer, idet toldvæsenet også varetog opgaver vedrørende registrering af skibe og mønstrede besætninger. På lokalt niveau gælder det Hjørring Toldkammers arkiv:

Toldkammer

Her kan bl.a. skudehandelen bl.a. tænkes omtalt i toldkammerets årsberetninger. På landelsniveau findes der også årsberetninger og andre arkivalier vedr. handel i Overtoldinspektoratet for Jyllands arkiv:

Overtolddirektoratet

Indenrigsministeriet 
På centralt niveau findes sager vedrørende loven om næringsfrihed og næringsvæsen i øvrigt i Indenrigsministeriets arkiv

På centralt niveau kan du også finde årsberetninger og andre arkivalier i Generaltolddirektoratet og Finansministeriets arkiver:

andre link

 

Lidt flere link til forskning

Også ved retsbetjente kan man finde mange gode oplysninger.

For at komme til dem skal du gå ind på sa.dk og videre til Retsvæsen

Retsbetjente indtil 1919 Der kan man søge på amt og arkiv

Hjørring kriminalret Det kan være en god ide og gå ind på oversigten over De Nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973 så man kan se, hvor hver enkelt sogn hører under retsligt

Jeg er gået ind i Hjørring amt, hvor der er rigtig mange muligheder for søgning. Vennebjerg Herredsfoged Sagliste til justits-, ekstrarets- og politiprotokoller. På første side er der indholdsfortegnelse, så man kan se hvad bogen indeholder

Hjørring politi Med rigtig mange fine link til

 1.  Alimentationsjournal
 2. De Nørrejyske rets- og politikredse
 3. Fortegnelse over borgerskaber
 4. Lægsrulle
 5. Næringsprotokol
 6. Oversigt over forhandlere af gift
 7. Rapportbog
 8. Tyendeprotokol

Frederikshavn politi Under Frederikshavn politi er der lidt andre link: til strafferegister 1816-1934

Jeg vil ønske dig rigtig god søgelyst i de fine arkivalier, og håber du finder en masse gode oplysninger.

Mange hilsener Gerda Jensen

 

 

 

Links til en bedre forskning

På arkivalieronline kommer der hele tiden nye indscanninger. Jeg synes det er dejligt og kunne bruge de nye oplysninger. Og vil prøve og lave link til nogen af dem.

Startsiden er altid sa.dk og ved de første link går jeg til Arkivalier online

Derfra til se mere og til Lokaladministration

Under Lokaladministration har vi mange muligheder, efter hvad vi lige er interesseret i at studere. Jeg bruger meget Amter og Len , da jeg der kan finde f. eks. alimentationsprotokoller og navneregister til faderskabssager.

F. Eks. under Hjørring. Sagerne er ordnet kronologisk, med år, sagsnummer og oplysninger om sagen. Se mere under emnet, født udenfor ægteskab Alimentationsprotokol 1868-1935

Find oplysninger på journalnummer på faderskabssag ved at søge på faderens navn og årets for barnets fødsel Navneregister til faderskabssag

Skal du gå videre og finde oplysninger på Landsarkivet, skal du bestille arkivalierne på Daisy.  Oversigt over faderskabssager  

Af nye link er der Designationer over udleverede kongelige bevillinger hvor man kan finde oplysninger om kongelige bevillinger til at sidde i uskiftet bo, Skilsmisse, tilladelse til ægteskab fra 1812-1869, med de ældste nederst i rækken.

Vil du gerne kunne finde en sag i amtets gemmer, kan du se hvordan det er opbygget i Hjørring amt, tror det er noget lignende i andre amter.

Oversigt over journalgrupper i Hjørring amt

Det kan være spændende og finde oplysninger om vores slægt, og få noget “kød”

Rigtig god søgelyst og arbejdslyst

 

 

Født uden for ægteskab 2

Når man har fundet et barn født uden for ægteskab kan det være rart og finde yderligere oplysninger om barn, moder og udlagt fader.

Jeg har fundet en sag i Aliminiationsprotokollen som jeg vil prøve og belyse. Det er om Sara Kristine Christensens barn Gjertrud Christiane Larsen født 1869. Faderen er udlagt smedesvend Lars Christian Larsen Lerbæk. aliminiationsprotokol 1870 Hjørring amt

som man kan se af denne side har sagen 2/7 70 Erichsen  nr. AL 107-70 moderen Sara Christine Christensen og udlagt fader smedesvend Lars Christian Larsen fra Lerbæk

 1. Om Sara Christine Christensen
 2. Om Lars Christian Larsen

 

Født uden for ægteskab

I gammel tid havde man et begreb om uægte børn og slegfredbørn. Det er børn, der er født udenfor ægteskab. Noget der er sket til alle tider.

Vi kan se lidt på, hvordan dokumentationen er for disse børn og deres forældre.

I Ingstrup har jeg fundet et barn født Peder Christian Olesen. Ingstrup kirkebog 1859-1886 AO30

Ingstrup kirkebog født den 22 februar 1869 og døbt den 30 maj 1869, Peder Christian Olesen, forældre ugifte Maren Kirstine Olesdatter hos faderen husmand Ole Knudsen, udlagt fader matros Laurits Severin Christensen Halden hun var 31 år.

Det er meget muligt, at der findes en faderskabssag, da Peder Christian Olsen er født udenfor ægteskab. Jeg vil finde ud af det, og går ind i Arkivalier online. https://www.sa.dk/  For at finde oplysninger om en faderskabssag, skal jeg i Lokaladministrationen. Hvor nr. 3 post er Amter og Len , hvor jeg skal søge Hjørring amt, Alimentationsjournal (1868-1959) (søgningen er ændret og er nu lagt op i alfabetisk rækkefølge.)

Maren Kirstine Olesdatter har født barnet i Ingstrup, Hjørring amt og derfor skal jeg søge – Hjørring amt, 1870-1874 AO52

Det er et “slavearbejde” d.v.s. gennemkik efter oplysninger, idet de er skrevet ind i datoorden.

De oplysninger jeg finder i dette dokument er AL 99-70 Maren Kirstine Olesdatter af Trudslev ctr. sømand Laurits Severin Christensen. desuden selve sagsgangen.

Laurits Severin Christensen er født 17,12,1847 i Fattighuset Halden, som søn af ugifte Maren Christensdatter og udlagt fader Severin Christensen.

Maren Kirstine Olesdatter er født 11.3.1837 i Ingstrup datter af husmand Ole Knudsen og hustru Birthe Nielsdatter. Hun døde 1919 hos sønnen  arbejdsmand Peder Christian Olesen, Ingstrup by. Enke efter møller Jens Madsen, Brødslev mølle død 1894

Begynd forskning

Min familie 1959

Har du lyst til og vide hvor du kommer fra – hvad er dine rødder

 • Begynd med dig selv – hvor er du født og hvornår
 • Oplysninger om dine forældre – hvor er de født og hvornår.
 • Har du stadig dine forældre – aftal med dem at du gerne vil høre noget om deres liv – tag gerne telefonen med og optag historien.
 • Saml billeder som har relation til din familie – og husk og få skrevet navn bagpå med blyant – gerne krydret med en historie.
 • Du kan få de officielle oplysninger på din familie på www.sa.dk hvor der er kirkebøger, der er scannet helt op til ca. 1960 og fra kirkebogens start
 • Saml andre oplysninger om din familie, og gem dem gerne til senere brug. Vigtigst er det og få gamle fortællinger af familiemedlemmer, der sidder inde med rigtig mange gode oplysninger. Der er unikke for hver person – og som har været med til og forme dem.
 • Start på forskning
 • Kom godt i gang med din forskning

GOD ARBEJDSLYST TIL ET GIVENDE OG SPÆNDENDE ARBEJDE

Find et sted i Ingstrup

Jeg vil gerne have fundet ud af, hvor mange personer i Ingstrup har boet.

huset som min bedstefar byggede

Det kan man gøre på flere måder:

Først finde hvilket matrikel de boede på: Min bedstefar boede Hovedgaden 27 i Ingstrup.

OIS min genvej til ejendomsdata

hvor jeg søger på Jammerbugt kommune, Hovedgaden, Ingstrup Løkken. Hovedgaden 27  har matrikel Brødslev 7h

på OIS kan du også søge på matrikel og ejerlav

Men det er jo mange år siden, helt tilbage til 1914, så vidt jeg ved.

Derfor går jeg ind i Realregister for Hvetbo Realregister under Ejendomme

søg under Hvetbo herredsfoged Realregister 1845-1955

Ingstrup sogn med navneregister jeg vil søge under Knudsen Johan

opslag 42 viser nederst Johan Knudsen og han findes under matrikel 7 h

Nu vil jeg gerne finde skødet, hvor han er med.

Realregister for Ingstrup- foran med oversigt

Jeg kan se i oversigten at Brødslev ejerlav som matriklen hører under er fra folie 123-200. Så det er søgearbejde.

Brødslev matrikel 7 på denne matrikel vil jeg kunne se om også matrikel 7h er nævnt. Og kan se at den er nævnt til og befinde sig på page 420

Matrikel 7 h og hvem der har ejet den Min bedstefar købte grunden 10. juni 1914 og solgte den igen 4. juli 1917

Det skyldes han blev indkaldt som soldat til tjeneste i Viborg og boede der indtil 1923 hvor han og familien flyttede til Vrå

Kilder i Legacy

Når man arbejder med Legacy og slægtsforskning er det vigtigt at man kan finde tilbage til hvor man kan finde kilderne til oplysninger.

Dette har Kurt lært mig og jeg synes det er rigtig godt og have de rigtige kilder

Kilder i Legacy

desuden er der lidt om andre opgaver i Legacy, som lægge billede ind ved fremstilling i kirken og indstille de rigtige oplysninger til kilder